Organisatie

Voor de internationale registratie is door een aantal partijen (waaronder AGICOA, CISAC en FIAPF) een organisatie opgericht, te weten ISAN-International Agency (ISAN-IA). ISAN-IA is gevestigd in Geneve in Zwitserland. ISAN-IA beheert de ISAN database en onderhoudt en creëert een netwerk van aangewezen Registratie Agentschappen (RA’s);

Aan Nederland is ook een RA toegewezen, te weten: ISAN-NL. Deze RA is ondergebracht in de Stichting ISAN-NL.

De stichting ISAN NL, officieel registratiekantoor van ISAN nummers, wil de bekendheid met ISAN in Nederland vergroten en de toepassing vereenvoudigen. Dit met als doelstelling alle filmwerken van een dergelijk nummer voorzien om zo rechthebbenden zicht te laten houden op wat er met hun werk gebeurt en database koppelingen te vergemakkelijken.

ISANize is een registratiedienst die draait onder de vlag van ISAN NL